Pozemky Skorotice - Stavební pozemky k výstavbě rodinných domů na prodej

Skorotice

Technická a veřejná infrastruktura

Veškerá technická a veřejná infrastruktura byla již vybudována a zkolaudována. Budoucím vlastníkům stavebních parcel tak odpadají náklady na jejich realizaci. Široké obousměrné komunikace, chodníky a veřejné osvětlení zajišťují bezpečný a pohodlný pohyb obyvatel a bezproblémovou dopravní obslužnost.


Stavební parcely jsou plně vybaveny inženýrskými sítěmi (včetně přípojek) ukončenými na hranicích pozemků v instalačních sloupcích.

Inženýrské sítě:

  • vodovodní řad
  • plynovodní řad
  • elektřina
  • kanalizace splašková
  • kanalizace dešťová (pouze pro odvodnění komunikací)
Pozemky Skorotice - zkolaudováno